Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.balibuki.sk (ďalej len „Obchod“) je Ing. Jaroslava Koštialová – J&R e-Media, Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 45880441.

Prevádzkovateľ, aby mohol poskytnúť všetky služby kupujúcemu a uľahčiť mu nakupovanie v obchode aj v budúcnosti, zhromažďuje základné informácie o kupujúcom v informačných systémoch. Niektoré z týchto informácii majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľ sa týmto zákonom pri používaní údajov kupujúceho riadi.

Osobným údajom je informácia, ktorou možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

Zber osobných údajov

1. Pred nakupovaním v obchode je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

a)      meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

b)     e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)

c)      voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

d)     voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)

e)      ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi v súlade so Zákonom súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa, resp. e-mailom na balibuki(@)balibuki.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa archivovať dokumenty podľa príslušných zákonov.

2. Pri každej návšteve obchodu naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odošle (ďalej len „log data“). Log data môžu obsahovať informácie o vašej IP adrese, geolokácii IP adresy, type a verzii prehliadača alebo domény, z ktorej ste stránky navštívili, hľadané výrazy, ktoré používate, dátum a čas vašej návštevy stránok, čas strávený na stránkach, iné štatistiky a všetky reklamy, na ktoré ste klikli. Log data používame na sledovanie používania obchodu a našich služieb a na technickú administráciu stránok. Tieto dáta môžeme zhromažďovať prostredníctvom cookies.

3. Osobné údaje môžeme zbierať aj prostredníctvom sociálnych sietí, ak potvrdíte tlačidlo „Páči sa mi to“ na stránke J&R e-Media na sociálnej sieti Facebook alebo interakciou na kanáli stránky na YouTube.

Účel a použitie osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov používateľov je zmluvný vzťah v zmysle  § 13 ods. 1 písmena b) Zákona.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov používateľov prihlásených do odoberania noviniek je súhlas používateľa.

Účelom zberu a spracúvania osobných údajov je poskytnutie produktov a služieb, plnenie zmluvného vzťahu, vybavenie objednávky.

Osobné údaje ďalej využívame na prispôsobenie obchodu používateľom a zlepšenie obsahu a ponuky produktov a služieb.

Získané osobné údaje neprofilujeme a nevyužívame automatizované individuálne rozhodovania.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácii, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (doručovateľská služba – adresa na doručenie zásielky, poskytovateľ webhostingu).

Osobné údaje v rozsahu meno a emailová adresa môžu byť poskytnuté emailingovej marketingovej platforme (Mailchimp) za účelom zasielania emailovej kampane.

Tretím stranám alebo verejnosti môžeme poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Štátnym organizáciám (napr. orgány činné v trestnom konaní, súdy, finančná správa) poskytneme údaje iba na základe právoplatných rozhodnutí súdu podľa zákonov Slovenskej republiky.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame a spracúvame na dobu 10 rokov, avšak len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený..

Práva používateľa

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa obchodu prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva používateľov sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §21 až §28 Zákona. Používateľ si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalších príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si používateľ môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na balibuki(@)balibuki.sk.

Cookies

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor obsahujúci malé množstvo dát, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Z pohľadu GDPR súbor cookie je osobný údaj, prostredníctvom ktorého je možné identifikovať fyzickú osobu. Cookies sú zasielané do prehliadača z webovej stránky a uložené na pevnom disku vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Používame tieto súbory cookie:

 1. Technické cookies, ktoré zabezpečujú funkcionalitu stránok: obsah nákupného košíka, prihlasovacie údaje, používateľské nastavenia:
  • wordpress_test_cookie – zisťuje, či je možné ukladať súbory cookies na zariadení
  • moove_gdpr_popup – ukladá preferencie cookies na zariadení
  • tk_ni / tk_ai / tk_qs – ukladá jedinečný anonymný identifikačný kód používateľa. Používa sa pre stránku obchodu
  • woocommerce_ wordpress_ wp_ / wp_woocommerce_seesion / woocommerce_cart / woocommerce_items – ukladajú údaje potrebné pre nákup v obchode – vložené produkty do košíka, atď.
  • wordpress_logged_in – kontroluje, či je používateľ prihlásený na stránku
  • bten_popup_disable – ukladá informáciu o zavretí vyskakovacieho okna s odberom noviniek
 2. Cookies tretích strán:
  • utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid /_ gtag – Google Analytics cookies, zisťujú, ako užívatelia používajú stránku. Dáta sú zbierané anonymne. Pomáhajú nám zlepšovať stránku. Pravidlá ochrany súkromia Google https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ako kontrolovať súbory cookie

Všeobecne môžete súbory cookie kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aby ste mohli prehliadať tieto stránky a nakupovať v obchode, je potrebné aby ste povolili nevyhnutné súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť v pätičke stránky kliknutím na odkaz „Nastavenie súborov cookie“a upravením svojich preferencií. Môžete si tiež vybrať, ktorý typ súborov cookie chcete povoliť/zakázať.

Viac informácií o súboroch cookies a ako ich používame Súbory cookies

Bezpečnosť osobných údajov

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov sme povinní chrániť databázu údajov pred stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom alebo zneužitím.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Poskytnuté osobné údaje považujeme za dôverné a preto dodržiavame diskrétnosť. Uchovávané osobné údaje sú chránené komerčne akceptovateľnými prostriedkami. Poskytovateľ webhostingu zabezpečuje ochranu obchodu pred zneužitím a neoprávneným prístupom, vykonáva pravidelné zálohy databáz, rovnako ako aj my.

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov sme povinní najneskôr do 72 hodín hlásiť akékoľvek narušenie bezpečnosti vašich osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a podľa povahy narušenia aj používateľom.

Platnosť od: 1.8.2021